Gödsel - Dispens för spridning av gödsel

LÄS MER

Om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka kan kommunen medge dispens från förbudet att sprids gödsel under tiden 1 november till 28 februari.

Mer information: Hantering och spridning av gödsel