Sent omval till gymnasieutbildning (KSGYF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till dig som vill göra ett sent omval till gymnasieutbildning under perioden 16 maj - 14 september.

En anmälan om omval som kommer in efter omvalsperioden kommer att hanteras som en sent inkommen ansökan och prövas i mån av plats under reservantagningen. 

Omval som gjordes innan 15 maj behåller sin rangordning anses vara inkomna i tid, men nya val samt val där rangordningen ändras anses vara sent inkomna. 

Vid antagning av reserver sker urval på jämförelsetal, dock går ansökningar som inkommit i tid före sena omval oavsett meritvärde. Om du tackat ja till tidigare erbjuden plats behåller du den tills dess att du blivit erbjuden och tackat ja till ny plats.

Besked kommer någon gång under början av augusti till och med 13 september genom kontakt med sökande. Mobilnummer och e-postadress är därför obligatoriskt att ange när du skickar in ett omval.

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi behandlar de personuppgifter du skickat in för att kunna handlägga ditt ärende och för eventuell kontakt med dig.

Rättslig grund för behandlingen

  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Lagringstid

  • 5 år

Övriga upplysningar

Läs mer om behandling av personuppgifter under Dataskyddsförordning (GDPR) i menyn ovan.

För dig som inte har möjlighet att logga in med e-legitimation. Kontakta antagningshandläggare på e-post gymnasieantagningen@gyf.se eller telefon 010-352 74 14.

Frågor om e-tjänsten

Kalmarsunds gymnasieförbund (kansli)
gymnasieforbundet@gyf.se
010-352 73 00
www.gyf.se

Personuppgiftsansvarig

Kalmarsunds gymnasieförbund
gymnasieforbundet@gyf.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa