Ansökan om elevresor vid dubbelt boende hos vårdnadshavare (KSGYF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid ansökan om busskort där elev har delat boende hos båda vårdnadshavare
Elev är berättigad till busskort även i de fall boende är hos båda vårdnadshavarna. I de fall behöver vi få en "försäkran om stadigvarande boende" av vårdnadshavare.

Elev med dubbelt boende har rätt till busskort i det fall avstånd är längre än 6km mellan minst en vårdnadshavare och skolan.

Frågor om e-tjänsten

Kalmarsunds gymnasieförbund (kansli)
gymnasieforbundet@gyf.se
010-352 73 00
www.gyf.se

Personuppgiftsansvarig

Kalmarsunds gymnasieförbund
gymnasieforbundet@gyf.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa