Försäkran om stadigvarande boende (KSGYF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid ansökan om busskort där elev har delat boende hos båda vårdnadshavare
Elev är berättigad till busskort även i de fall boende är hos båda vårdnadshavarna. I de fall behöver vi få en "försäkran om stadigvarande boende" av vårdnadshavare.

Eleven får busskort om det är längre mellan vårdnadshavare 2 och skolan, än mellan folkbokföringsadressen och skolan (minst 6 km).

Frågor om e-tjänsten

Pia Palmblad
pia.palmblad@gyf.se
0480-451506
www.gyf.se

Personuppgiftsansvarig

Hans Gustavsson
hans.gustavsson@ksgyf.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa