Uppgifter för beräkning av vård och omsorgsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in dina inkomstuppgifter för beräkning av din vård- och omsorgsavgift. Du som lämnar uppgifter gör det i samband med exempelvis att du ska få stöd i hemmet eller flytta till omsorgsboende, att du behöver hemsjukvård eller ska delta i dagverksamhet.

För att ändra inkomst för barnomsorgstaxa vänligen använd följande tjänst istället:


Länk: Barnomsorg och skola - inloggning vårdnadshavare

Obs! Innan lämnad inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt Kalmar kommuns gällande taxa (maxtaxa).

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID.
  • Om god man, krävs underlag om arbetsgivaravgift.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa