Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som är folkbokförda i Kalmar kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Ta chansen och delta i Kalmars utveckling.

Ett medborgarförslag behandlas av tjänstemän och sedan fattar politiker beslut om förslaget.

Den som lämnar ett medborgarförslag kommer att få en inbjudan att medverka på det möte där förslaget behandlas.

Enligt kommunallagen ska ditt medborgarförslag besvaras inom ett år. Vi strävar dock efter att ditt förslag ska behandlas inom tre månader.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa