Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som är folkbokförda i Kalmar kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Ta chansen och delta i Kalmars utveckling.

Ett medborgarförslag behandlas av tjänstemän och sedan fattar politiker beslut om förslaget.

Den som lämnar ett medborgarförslag kommer att få en inbjudan att medverka på det möte där förslaget behandlas.

Vi kommer att kontakta dig inför det sammanträde där ditt medborgarförslag ska behandlas. Du har då möjlighet att presentera förslaget för politikerna. Om du inte kan närvara går det bra att yttra dig skriftligt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa