Kalmar Vatten AB

LÄS MER

Kalmar Vatten AB är ett kommunalt bolag som ingår i koncernen Kalmar kommunbolag AB. Hela vår verksamhet kan ses som ett långsiktigt arbete mot en hållbar utveckling av samhället. Vårt uppdrag är att se till att hushållen i Kalmar kommun har tillgång till bra dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i Kalmarsund.

För oss är miljö- och kvalitetsarbete i mycket hög grad förenligt med vår affärsidé och som ett led i detta är vi certifierade för kvalitet enligt ISO 9001 och för miljö enligt ISO 14001. Certifikatet är gemensamt för Kalmar kommunbolag.

Mer information
 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.