Kalmar Vatten AB

LÄS MER

Kalmar Vatten AB är ett kommunalt bolag som ingår i koncernen Kalmar kommunbolag AB. Hela vår verksamhet kan ses som ett långsiktigt arbete mot en hållbar utveckling av samhället. Vårt uppdrag är att se till att hushållen i Kalmar kommun har tillgång till bra dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i Kalmarsund.

På Mina sidor kan du som kund hos Kalmar Vatten till exempel se över fakturahistoriken, lämna avläsning av vattenmätaren och anmäla ägarbyte.

Mer information
010-357 02 00 eller info@kalmarvatten.se

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.