Dricksvattenanläggning

LÄS MER

Här kan du som driver en livsmedelsverksamhet anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/livsmedel/checklista-for-livsmedelsforetag.html