Dricksvattenanläggning

LÄS MER

Här kan du som driver en livsmedelsverksamhet anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

Kontakt:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Tel: 010- 352 00 00

Mer information:
https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/livsmedel/registrering-och-kontroll.html