Dricksvattenanläggning

LÄS MER

Här kan du som driver en livsmedelsverksamhet anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
http://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/livsmedel/registrering-och-kontroll/registrering-av-livsmedelsforetag.html