Min nuvarande sysselsättning KAA (KSGYF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla kommuner är skyldiga att ta reda på hur alla 16-20 åringar har det om dagarna. Kalmarsunds gymnasieförbund behöver veta om du pluggar, om du jobbar eller om du skulle vilja jobba eller plugga och vilket stöd du  i så fall skulle behöva. Använd denna e-tjänst för att anmäla vad du gör idag och vilket stöd du skulle behöva!

För mer information om Kalmarsunds gymnasieförbunds KAA arbete www.gyf.se/kontakt/kaa-samordnare

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi behandlar de personuppgifter du skickat in för att kunna handlägga ditt ärende och för eventuell kontakt med dig.

Rättslig grund för behandlingen

  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Lagringstid

  • 1 år

Övriga upplysningar

Läs mer om behandling av personuppgifter under Dataskyddsförordning (GDPR) i menyn ovan.

Frågor om e-tjänsten

Kalmarsunds gymnasieförbund (kansli)
gymnasieforbundet@gyf.se
010-352 73 00
www.gyf.se

Personuppgiftsansvarig

Kalmarsunds gymnasieförbund
gymnasieforbundet@gyf.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa