Hälsoskydd - Solarieverksamhet

LÄS MER

Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter men det är kommunen som har tillsynsansvar över solarier.

Kontakt: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Mer information: Solarium - Näringslivswebben (kalmar.se)

Du får starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att du gjort din anmälan till kommunen

En avgift kommer att tas ut enligt kommunens taxa. Kontakta gärna oss för rådgivning och information eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa