Hälsoskydd - Hygienisk behandling

LÄS MER

Hygienisk behandling som ska anmälas är verksamheter där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta. Exempel på verksamheter är tatuering, piercing, fotvård, håltagning med pistol och rakning med kniv mot huden.

Anmäl din verksamhet minst sex veckor innan du startar. Du måste också anmäla större förändringar av verksamheten, det kan du göra här också.

Avgift

Vid anmälan tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift för handläggning och administration enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

-

Mer information: Hygienisk behandling - Näringslivswebben (kalmar.se)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa