Beställa nybyggnadskarta

LÄS MER

Du beställer en nybyggnadskartan genom att fylla i  etjänstformuläret, kostnaden beror på områdets storlek, format och den taxa som samhällsbyggnadsnämnden har fastställt. Här kan du läsa mer om aktuella avgifter och taxor

Situationsplan
När en eller flera byggnader ritas in på en baskarta eller nybyggnadskarta kallas den istället för situationsplan. Det finns inget krav på att en fackman ska rita situationsplanen så länge den är korrekt utformad. Läs mer om nybyggnadskarta och situationsplan här

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa