Beställa nybyggnadskarta

LÄS MER

Du köper nybyggnadskartan via formuläret nedan. Kostnaden beror på områdets storlek, format och den taxa som samhällsbyggnadsnämnden har fastställt.

Här kan du läsa mer om aktuella avgifter och taxor

Viktigt att veta
Under veckorna 29-32 har vi längre leveranstider för nybyggnadskartor. Det kan då ta fyra till fem veckor att få din karta så tänk på att beställa den i god tid.

Situationsplan
När en eller flera byggnader ritas in på en baskarta eller nybyggnadskarta kallas den istället för situationsplan. Det finns inget krav på att en fackman ska rita situationsplanen så länge den är korrekt utformad.
Exempelritningar på mitt bygge

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa