Miljöfarlig verksamhet - Nedläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska lägga ner den miljöfarliga verksamhet du driver ska du underrätta kommunen.

Om avgift
Miljö- och hälsoskyddsenheten tar ut en avgift för handläggning av detta ärende. Om du betalar en årlig tillsynsavgift ingår oftast handläggningen av detta ärende i den.

Länk till mer info: https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/miljofarlig-verksamhet/nedlaggning-av-miljofarlig-verksamhet.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa