Inkomstuppgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

LÄS MER

Här lämnar du dina inkomstuppgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till kommunen. Kalmar kommun gör årligen en efterkontroll hos Skatteverket av familjens avgiftsgrundande inkomster.