Avtal för hemsjukvård vid tillfällig vistelse från annan kommun

LÄS MER

Avtal för hemsjukvård vid tillfällig vistelse

  • Kontakt med enhetschef för hemsjukvården tas per mail eller telefon innan avtalsblankett skickas in via e-tjänst.

  • Kontakt ska tas senast 14 dagar innan planerad vistelse för att planerad insats ska kunna ske.

  • Fakturering sker efter vistelsens slut om inte annat överenskommes.

  • Avgiften är 830 SEK per besök, sjukvårdsmaterial ingår ej.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Frida Nord Persson frida.nord-persson@kalmar.se telefon: 0480-452908,

Johanna Wähl Johanna.Wahl@kalmar.se telefon: 0480-452698,

Cecilia Kungberg Cecilia.Kungberg@kalmar.se telefon: 0480-454165

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa