Avtal för hemsjukvård vid tillfällig vistelse från annan kommun

LÄS MER

Avtal för hemsjukvård vid tillfällig vistelse

  • Kontakt med enhetschef för hemsjukvården tas per mail eller telefon innan avtalsblankett skickas in via e-tjänst.

  • Kontakt ska tas senast 14 dagar innan planerad vistelse för att planerad insats ska kunna ske.

  • Fakturering sker efter vistelsens slut om inte annat överenskommes.

  • Avgiften är 830 SEK per besök, sjukvårdsmaterial ingår ej.

Kontaktuppgifter

Enhetschef

Madeleine Sjödahl, madeleine.sjodahl@kalmar.se, telefon: 010-3524511

Johanna Wähl, johanna.wahl@kalmar.se, telefon: 010-3524512

Cecilia Kungberg, cecilia.kungberg@kalmar.se, telefon: 010-3524514

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa