Barn- och elevinformation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst ska fyllas i årligen av vårdnadshavarna vid läsårsstart. Informationen är nödvändig för personalen vid ex. eventuella krissituationer och vid sammanslagning av verksamheten.

Vårdnadshavare måste komma överens om maximalt tre kontaktpersoner per barn. En vårdnadshavare gör ansökan, den andra ska godkänna ärendet för att ärendet ska komma in till oss.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa