Informationskarta över Kalmar kommun

LÄS MER

Informationskarta över Kalmar kommun. Här finns möjlighet att söka adresser i kommunen, hitta cykelvägar, skolors upptagningsområden och mycket annat. Mer information kommer att läggas in efter hand.

Kontakt:
kommun@kalmar.se