Utdrag ur socialregistret

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan begära utdrag ur socialregister för att kunna redovisa om du förekommer hos socialförvaltningen i Kalmar kommun i något ärende.
Ett registerutdrag kan exempelvis behövas om du har för avsikt att bli familjehem, kontaktperson eller liknande.
Om din begäran gäller barn som du har vårdnad om, ombeds du istället kontakta socialförvaltningen per telefon (010-352 00 00).
Utdraget är kostnadsfritt.
Observera att om du vill ha utdraget skickat hem till dig kommer det att skickas till din folkbokföringsadress. 

Om du önskar att utdraget skickas till en annan adress än folkbokföringsadressen, ber vi dig att istället kontakta oss per telefon (010-352 00 00).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa