Utdrag ur socialregistret

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan begära utdrag ur socialregister för att kunna redovisa om du förekommer hos socialförvaltningen i Kalmar kommun i något ärende.
Ett registerutdrag kan exempelvis behövas om du har för avsikt att bli familjehem, kontaktperson eller liknande.
Om din begäran gäller barn som du har vårdnad om, ombeds du istället kontakta socialförvaltningen per telefon (0480-450000).
Utdraget är kostnadsfritt.
Observera att om du vill ha utdraget skickat hem till dig kommer det alltid att skickas till din folkbokföringsadress.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa