Intresseanmälan till markanvisningstävling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Mer information om markanvisningstävlingar

Mer information gällande pågående och kommande tävlingar finns på följande länk: https://kalmar.se/markanvisning

-

Lämna in tävlingsbidrag i pågående markanvisningstävling

Innan du går vidare och lämnar in ditt tävlingsbidrag är det bra om du har läst samtlig information på https://kalmar.se/markanvisning.

Byggaktörerna står för samtliga kostnader som uppstår under tävlingen och kommunen lämnar ingen ersättning för inlämnade förslag. Kalmar kommun förbehåller sig rätten att avbryta projektet utan någon rätt för byggaktörerna att få ersättning för nedlagda kostnader.

Samtliga inkomna handlingar blir allmänna handlingar. Kommunen förbehåller sig rätten att visa upp vinnande förslag på kommunens hemsida och sociala medier. Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande.

Val av vinnande bidrag är inte ett ställningstagande från kommunen avseende detaljplan och bygglov.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt eller det företag du representerar företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Dokument enligt tävlingsprogram
  • Registreringsbevis
  • Ratingintyg som visar förslagslämnarens kreditvärdighet enligt Upplysningscentralens soliditet/likviditetsbedömning eller liknande (max tre månader gammalt)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa