Hälsoskydd - Bassängbad

LÄS MER

Om du ska starta verksamhet med pooler, vattenrutschbanor, floating eller badtunnor inomhus eller utomhus som är tillgängliga för allmänheten måste du anmäla det till kommunen. Du måste också anmäla större förändringar av verksamheten, det kan du göra här också.

Du får starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att du gjort din anmälan till kommunen. En avgift kommer att tas ut enligt kommunens taxa.

Kontakta gärna oss för rådgivning och information eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet

Kontakt: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Mer information: Bassängbad - Näringslivswebben (kalmar.se)


Avgifter

Vid anmälan tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift för handläggning och administration enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Krav på bilagor

Observera att följande bilagor krävs för att kunna påbörja handläggningPlanritning över anläggningen. Ritningen bör göras i lämplig skala, t.ex. 1:50 eller 1:100

  • Ventilationsprotokoll med luftflödena angivna
  • Beskrivning av reningsmetod för badvatten, t.ex. filtertyp, flöde genom filer (m3/timme), omsättningstid (ggr/dygn), spädvattenmängd (liter/badande), övrig teknik (flockning, uv-ljus etc)
  • Bassängvolym
  • Beskrivning av omklädningsrum, dusch- och städutrymmen samt toaletter
  • Skriftliga rutiner för egenkontroll som innefattar ansvarsfördelning, rutiner för drift och provtagning, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa