Informationskarta över pågående och gällande detaljplaner

LÄS MER

Via vår informationskarta över pågående och gällande detaljplaner får du fram alla plankartor och planbeskrivningar över Kalmar kommuns detaljplaner. I kartan kan du också söka på fastighet och få upp gällande detaljplan.

Dessutom finns en så kallad planmosaik, en sammanslagen översiktlig karta med alla plankartor.

Kontakt

sam.byggnadskontoret@kalmar.se