Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplaner

LÄS MER

Vid alla typer av grävning i den kommunala marken behövs ett så kallat grävtillstånd. Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik i samband med grävningsarbete, trädfällning eller tillfälligt arrangemang ska det beviljas av Kalmar kommun och en trafikanordningsplan behöver godkännas.