Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplaner

LÄS MER

Vid alla typer av grävning i den kommunala marken behövs ett så kallat grävtillstånd. Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik i samband med grävningsarbete, trädfällning eller tillfälligt arrangemang ska det beviljas av Kalmar kommun och en trafikanordningsplan behöver godkännas.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information
https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/trafikanordningsplaner-och-gravtillstand.html