Ansökan brandfarlig vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan för hantering av brandfarliga varor i enlighet med SFS 2010:1011 §16

- Enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
 

Viktigt att läsa innan du börjar fylla i din ansökan

Var noggrann med att följa instruktionerna som finns i ansökan.

  • Vissa uppgifter ska fyllas i direkt i e-tjänsten, andra ska bifogas som handlingar. Under varje steg i ansökan framgår det tydligt vad vi kräver för att ansökan ska vara komplett ifylld. Brandkåren bedömer inte ärendet förrän tillståndsansökan är fullständig.
     
  • Du som ansöker måste ha behörighet att göra det, detta blir särskilt viktigt om du representerar ett företag, en förening eller motsvarande. En fullmakt eller annan dokumentation som visar att du får ansöka i företagets eller föreningens namn ska bifogas ansökan. Ansökningen kommer inte hanteras förrän detta är klargjort. Ansökningen kan avvisas på grund av formellt hinder.
     

Avgift för tillståndsansökan

Kalmar Brandkår fakturerar alltid för handläggning av din tillståndsansökan, oberoende av om utfallet blir beviljande eller avslag.

Du hittar mer information om Kalmar Brandkårs avgifter för tillståndshandläggning på www.kalmar.se/brandfarliga-varor

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa