Registrering av livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Registeringen kostar 949 kr oavsett om verksamheten startar eller ej.

Välkommen som livsmedelsföretagare.
När din registrering kommer in till samhällsbyggnadskontoret förs uppgifterna in i vårt livsmedelsregister och ett registreringsbevis sänds åter till dig. Du får starta din verksamhet två veckor efter att vi fått in din anmälan eller så fort du får ditt registreringsbevis.

För mer information gå in på länken nedan:
https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/livsmedel/registrering-och-kontroll/registrering-av-livsmedelsforetag.html

 

 

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa