Växtskyddsmedel - Spridning inom vattenskyddsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har jordbruksmark inom vattenskyddsområde måste du söka och få tillstånd för att sprida växtskyddsmedel. Ansökan görs via e-tjänsten.

För att handläggningen ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ansökan innehåller de uppgifter som behövs för att vi ska kunna bedöma om vattentäkten riskerar att förorenas. Till detta används Macro-DB som är ett riskbedömningsverktyg för tillståndsprövning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.

Du som ansöker kan själv göra simuleringar i Macro-DB och bifoga resultatet till ansökan i e-tjänsten.

Du hittar verktyget Macro-DB här: https://macrodb.slu.se/shinyMACRO_DB/

Ifall du inte har möjlighet att göra analyserna själv behöver du lämna de uppgifter som behövs för att vi ska kunna göra simuleringar i Macro-DB. Uppgifterna lämnas genom att fylla i Bilaga A som du hittar till höger på den här sidan.

Aktuell lagstiftning
Bestämmelserna om tillstånd för användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde hittar du i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, NFS 2015:2 6 kap. 1 §, och i respektive föreskrift för vattenskyddsområdena om dessa är beslutade efter den 1 januari 2018. I Kalmar kommun gäller detta för Råsbäcks och Gårdsryds vattenskyddsområde.

Mer information finns här: Hantering av bekämpningsmedel

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa