Hälsouppgift till Elevhälsans medicinska insats - förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. 

Under ditt barns skoltid erbjuder EMI hälsobesök i förskoleklass, åk 4, åk 7 samt första året på gymnasiet.

Skolan ska främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val.  

I förskoleklass görs kontroll av längd-, vikt-, syn och hörsel. I samband med hälsosamtalet görs en uppföljning av BHV tiden och eventuella tidigare hälsoproblem. Finns funderingar inför skolstarten? 
Inför hälsosamtalet önskar vi att ni fyller i denna hälsoblankett med frågor kring barnets hälsa och mående.

Dessa hälsouppgifter kommer att förvaras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretesshandling. De som har tillgång till journalen är skolläkaren och skolsköterskan.

Tänk på att det är Du som vårdnadshavare som i första hand ansvarar för att informera lärare och övrig skolpersonal om frågor som rör ditt barns hälsotillstånd. Kontakta gärna skolsköterskan om du behöver hjälp.

Fyll i hälsoblanketten i denna e-tjänst så snart som möjligt. Inbjudan till hälsosamtalet skickas ut under läsåret.
Hälsosamtalet genomförs tillsammans med barn och vårdnadshavare. 
 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa