Brandfarliga varor - tillstånd hantering

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/brandskydd.html