Föreningsregister

LÄS MER

Föreningarna ansvarar själva för att ändra och uppdatera föreningsuppgifterna och medlemsantalet i vårt föreningsregister. Det är viktigt att uppgifterna är aktuella och korrekt, då vi kan erbjuda föreningar och allmänheten bättre service.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/foreningsregister.html