Omklassning av livsmedelsverksamhet enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om din livsmedelsverksamhet i Kalmar kommun!
Här lämnar du uppgifter om din livsmedelsverksamhet. Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell. För att placera verksamheterna i rätt riskklass behöver Livsmedelsenheten på Kalmar kommun få in uppgifterna under 2023. Vanliga frågor och svar finns sammanställt av Livsmedelsverket via denna länk. 

Förberedelser - innan du lämnar uppgifter i e-tjänsten
Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt digitalt så att du kan ladda upp det via e-tjänsten. Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna
På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
  • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Logga in med din e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta aktuella företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
För mer information om e-legitimation: Elegitimation.se
För mer information om så hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Kontakt och frågor
Har du frågor om etjänsten för omklassning, kontakta oss gärna: 
Livsmedelsenheten -Kalmar kommun
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Telefon: 010 - 352 00 00

Behandling av personuppgifter
Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Rättslig grund är myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e GDPR. Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid som krävs för handläggningen av ärendet och bevaras därefter i enlighet med tillämplig dokumenthanteringsplan och arkivlagstiftning. Mer information om hur Kalmar kommun behandlar dina personuppgifter samt dina rättigheter hittar du på www.kalmar.se/Integritetspolicy

Har du frågor om eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du i första hand kontakta oss på sam.byggnadskontoret@kalmar.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på: dataskyddsombudet@kalmar.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa