Fastighetsägarens godkännande av hyresgäst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är Kalmar Vattens juridiska förhållande med fastighetsägaren, oavsett vem som bor i eller använder fastigheten. Detta innebär att om det till exempel uppstår diskussioner kring fastighetens anslutningar, vattenmätarplacering, senaste avläsning eller obetalda fakturor kommer Kalmar Vatten att kontakta fastighetsägaren för förtydliganden eller betalning.

Kalmar Vatten kan dock, efter godkännande av fastighetsägaren, distribuera förbrukningsfakturan till annan part samt tillåta denne att ta del av fastighetens uppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa