Beslut om Friskolebidrag (KSGYF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kalmarsunds gymnasieförbund tar årligen beslut om nästkommande års friskolebidrag. I denna e-tjänst kan angiven personal begära ut aktuella uppgifter om beslutat friskolebidrag för er organisation.

E-tjänsten samlar in

Dina personuppgifter för att kunna hantera det här ärendet i e-tjänsten.

Personuppgifter som behandlas

  • Personnummer
  • Namn
  • E-postadress
  • Mobilnummer (frivillig)

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi behandlar de personuppgifter du skickat in för att kunna handlägga ditt ärende och för eventuell kontakt med dig.

Laglig grund för behandlingen

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att personuppgifter behandlas.

Lagringstid

  • 1 år

Övriga upplysningar

Läs mer om behandling av personuppgifter under Dataskyddsförordning (GDPR) i menyn ovan.

Frågor om e-tjänsten

Kalmarsunds gymnasieförbund (kansli)
gymnasieforbundet@gyf.se
010-352 73 00
www.gyf.se

Personuppgiftsansvarig

Kalmarsunds gymnasieförbund
gymnasieforbundet@gyf.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa