Servering av alkoholdrycker - anmälan av serveringslokal för cateringverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du serveringslokal för cateringverksamhet.

Du som har meddelas stadigvarande serveringstillstånd för att bedriva cateringverksamhet till slutna sällskap kan i den här e-tjänsten anmäla serveringslokal.

Det krävs att i förväg och inför varje serveringstillfälle, anmäla den lokal där serveringen kommer att ske.

När det gäller en för tillfället hyrd lokal kan tillståndshavaren behöva visa sin dispositionsrätt på samma sätt som för en fast serveringslokal.Det vill säga genom ett för tillfället gällande hyreskontrakt eller liknande handling.

Serveringslokalen skall även vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Är lokalen okänd för Kalmar Brandkår som är remissinstans för godkännande av lokal kan handläggningstiden vara något längre, då en besiktning av lokalen kan behöva göras.  

För mer information se nedan:
https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/serveringstillstand.html

Anmälan via blankett
Vill du istället göra din anmälan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Mottagare:
Kalmar kommun
Socialförvaltningen
Box 834
391 28 KALMAR

Kontakt:
Erik Sandell
Tobak- alkoholhandläggare
010-35 23 227
erik.sandell@kalmar.se

Bo Johansson
Tobak- alkoholhandläggare
010-35 23 228
bo.johansson_1@kalmar.se

 

Frågor om e-tjänsten

Bo Johansson
bo.johansson_1@kalmar.se
0480450000

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste ha fyllt 20 år
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa