Försäljning Tobaksvaror - ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning i Kalmar kommun!

Här kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Du kan inte söka tillstånd för både detaljhandel eller partihandel i samma ansökan. Du kan ej heller söka tillstånd för mer en ett försäljningsställe i e-tjänsten. Vill du bedriva båda typerna av verksamhet eller bedriva verksamhet på flera försäljningsställen, får du skicka in flera separata tillståndsansökningar.
Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter. Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare.

Om kommunens prövning
Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.

Socialförvaltningens tillståndsenhet kommer att göra en så kallad lämplighetsprövning av din ansökan. Med lämplighet menas att du som sökanden ska kunna visa att du är lämplig att inneha ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Lämplighetsprövningen är mycket lik den som görs i samband med ansökningar om serveringstillstånd för alkohol. För att klara lämplighetsprövningen ska du eller ditt bolag ha betalat in sina skatter och avgifter i tid och inte finnas med i polisens belastningsregister. När prövningen gäller ett bolag kommer även de personer som tillståndsenheten bedömer ha ett ekonomiskt inflytande över försäljning att prövas. Det kan vara styrelseledamöter, firmatecknare, aktieägare, andelsägare, sambo, make eller maka om de har del eller arbetar i verksamheten.

Kommunen kommer vid handläggning av ert ärende att remittera och begära yttrande från Polismyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och eventuellt Tullverket.

Till er ansökan ska ett egenkontrollprogram bifogas. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla rutiner för ålderskontroll och för att säkerställa att tobaksvaror är korrekt märkta.

Ansökan gäller för ett (1) försäljningsställe. Kalmar kommun tar ut en prövningsavgift på 5 000 kronor i samband med ansökan. Om er ansökan skulle avslås återbetalas inte avgiften.

För mer information se nedan:
https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/folkol-tobak-e-cigaretter-och-lakemedel/forsaljning-av-tobak.html

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt eller det företag du representerar företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill göra din ansökan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till adressen nedan:

Mottagare:
Kalmar kommun
Socialförvaltningen
Box 834
391 28 KALMAR

 

Kontakt:
Bo Johansson
Alkohol- och tobakshandläggare
0480-45 22 59
bo.johansson_1@kalmar.se

Erik Sandell
Alkohol- och tobakshandläggare
0480-45 09 22
erik.sandell@kalmar.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • Du måste ha fyllt 18 år
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa