Synpunktsinlämning i samband med planarbete

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som kommuninvånare lämna dina synpunkter under samråds- och granskningstider för översikts- respektive detaljplaner.

Du kan bara lämna synpunkter på de planer som du kan välja i e-tjänsten. Övriga planer lämnas synpunkter in via e-post och post.
Mer information om dessa planer finns på www.kalmar.se

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa