Servering av alkoholdrycker - serveringsansvarig personal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler eller avanmäler du den personal du utsett till serveringsansvariga i din serveringsverksamhet. 

Det är du som tillståndshavaren som svarar för att en serveringsansvarig person är lämplig för uppgiften och medveten om sitt ansvar. Om en serveringsansvarig visar sig olämplig skall tillståndshavaren skilja denne från uppgiften. Den serveringsansvarige ska ha fyllt 20 år. Någon formell prövning av en serveringsansvarigs vandel kan inte göras av tillståndsmyndigheten.

Anmälan via blankett
Vill du istället göra din anmälan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Mottagare:
Kalmar kommun
Socialförvaltningen
Box 834
391 28 KALMAR

Kontakt:
Margareta Ekeroth
Alkoholhandläggare
0480-45 09 22
margareta.ekeroth@kalmar.se

Bo Johansson
Alkoholhandläggare
0480-45 22 59
bo.johansson_1@kalmar.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om serveringstillstånd.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa