Servering av alkoholdrycker - ansökan om serveringstillstånd eller anmälan av förändringar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök eller anmäl via e-tjänst
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla eller avanmäla serveringsansvarig personal,  ansöka om förändringar eller tillägg i ditt företags befintliga serveringstillstånd eller anmäla förändringar i din verksamhet så som ändringar i ägarförhållandet. 

Som privatperson har du endast tillåtelse att servera alkoholdrycker till ett slutet sällskap, inte till allmänheten.
Ibland krävs också ett serveringstillstånd. Serveringstillståndet gäller då vid ett enstaka tillfälle, exempelvis på ett bröllop. Läs mer om reglerna.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt eller det företag du representerar företag manuellt.

Företag, förening eller stiftelse kan använda e-tjänsten för att ansöka om:

 • Ett nytt stadigvarande tillstånd.
 • Förändring i befintligt stadigvarande tillstånd (exempelvis dryckessortiment, serveringsyta eller serveringstider).
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten.
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap.

Företag, förening eller stiftelse som redan har tillstånd kan också använda e-tjänsten för att anmäla:

 • Lokaler för cateringverksamhet.
 • Provsmakning av alkoholhaltiga drycker.
 • Kryddning av spritdryck.
 • Ändring av serveringsansvarig personal.
 • Förändringar i ledningen för verksamheten eller ägarförhållandet i bolaget.
 • Att återkalla sitt tillstånd.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Handlingar som du ska bifoga
Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som företag ska bifoga vid ny ansökan:

 • Aktiebok/Handelsbolagsavtal eller annan handling som styrker ägandet av sökandebolaget 
 • Köpeavtal och finansiering av köp och uppstart av verksamheten samt handlingar som styrker finansieringen så som lånehandlingar eller kontoutdrag från bank 
 • Hyres- eller arrendeavtal eller annan handling (ex. lagfart) som styrker dispositionsrätten över serveringslokalen
 • Ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering med markerat serveringsområde
 • Om du företräder ett bolag som ombud måste en fullmakt bifogas ansökan 

Lokala förhållanden i din kommun
En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan och vid vissa andra ärendetyper.
Läs mer om serveringstillstånd och avgifter på www.kalmar.se.

Tänk på att det tar ca 4 till 6 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av sociala utskottet.

Ansök eller anmäl via blankett
Vill du istället göra din ansökan eller anmälan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Mottagare:
Kalmar kommun
Socialförvaltningen
Box 834
391 28 KALMAR

 

Kontakt:
Erik Sandell
Alkohol- och tobakshandläggare
0480-45 09 22
erik.sandell@kalmar.se

 

Bo Johansson
Alkohol- och tobakshandläggare
0480-45 22 59
bo.johansson_1@kalmar.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa