Ansökan om bidrag för enskild väg och privata utfartsvägar samt förbättrings- och/eller beläggningsarbeten.

LÄS MER

Ansökan om bidrag för enskild väg och privata utfartsvägar samt förbättrings- och/eller beläggningsarbeten.
För med information gå in på länken nedan:
https://kalmar.se/trafik-och-resor/gator-och-vagar/bidrag-enskilda-vagar.html

Följande behövs för e-tjänsten

  • Om du har en statsbidragsberättigad väg krävs en kopia på senaste årsmötesprotokollet.
  • Om du söker bidrag för Förbättrings- och/eller beläggningsarbeten enskilda vägar och privata utfartsvägar krävs en offert på arbetet.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa