Skolskjuts, kommunal skola

LÄS MER

För skolskjuts i upptagningsområdet där elev har rätt till skolskjuts enligt kilometeravstånd behövs ingen ansökan från vårdnadshavare. Vid till exempel växelvis boende, val av annan skola eller funktionsnedsättning använder du blanketten för att ansöka.

OBS! Blanketten skall lämnas/skickas till barnets skola

Adressuppgifter till skolan hittar du här: https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor.html

Kontakt:
kommun@kalmar.se