Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

LÄS MER

Inkomstuppgift kan normalt lämnas via vår e-tjänst. I vissa fall behövs blanketten. Lämnas till ditt barns förskola eller skola. 

Kontakt:
kommun@kalmar.se