Schema öppet fritidshem

LÄS MER

Vänder sig till skolbarn 10 - 12 år som ej har regelbundet omsorgsbehov.
Enstaka dagar till exempel lovdagar eller enstaka eftermiddagar. Vistelsetiden ska avtalas i förväg. Blanketten skickas till din skola.

Kontakt:
kommun@kalmar.se