Utdrag ur baskarta

LÄS MER

Här kan du som privatperson beställa utdrag ur baskarta eller förenklad nybyggnadskarta.

Mer information:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/kartor-for-bygglov/bestalla-utdrag-ur-baskartan.html