Explosiva varor

LÄS MER

Här kan du som ska hantera explosiva varor ansöka om tillstånd.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/brandskydd.html