Samtycke fotografering/filmning (KSGYF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Godkännande av samtycke för elever över 16 år eller vårdnadshavare/god man i det fall elev ej fyllt 16 år. Det är frivilligt att lämna samtycke. Mer om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa på gyf.se/gdpr. E-tjänst används även för återkallelse av samtycke.

E-tjänsten delger information om vad samtycke innebär. Elev/vårdnadshavare/god man godkänner sedan samtycke genom att skicka in. 

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi behandlar de personuppgifter du skickat in för att kunna handlägga ditt ärende och för eventuell kontakt med dig.

Laglig grund för behandlingen

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att personuppgifter behandlas.

Lagringstid

  • 4 år

Övriga upplysningar

Läs mer om behandling av personuppgifter under Dataskyddsförordning (GDPR) i menyn ovan.

Frågor om e-tjänsten

Mattias Billmark
mattias.billmark@gyf.se
www.gyf.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa