Kontaktformulär SSPF

LÄS MER

Vad är SSPF?

I Kalmar kommun samarbetar skola, socialtjänst, polis, och fritid (SSPF) förebyggande mot ungdomskriminalitet och för ungdomar i riskzon för kriminalitet.

SSPF är en frivillig samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 16 år.

Syfte och mål för SSPF-samverkan

Syftet med samverkan är att tidigt uppmärksamma unga mellan 10 och 16 år, som riskerar att hamna i riskzon för normbrytande beteenden och kriminalitet. Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer samarbetar vi för att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som det finns tidig oro kring. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Hur kan du få hjälp med stöd av SSPF

Om du har någon i din närhet som du tänker kan vara aktuell för SSPF kan du via detta kontaktformulär kontakta vår SSPF-koordinator för samråd.

Koordinator för SSPF kommer kontakta dig för en fortsatt dialog.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa