Vaccinationsmedgivande årskurs 8

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla elever i årskurs 8 erbjuds vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta. Detta är en påfyllnadsdos som ges efter den grundvaccination som erbjuds i barnhälsovården. Efter denna påfyllnad har man ett gott skydd under en mycket lång tid. 

Om du önskar mer information om vaccinationen, besök Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se och sök på ”Bra att veta om vaccinationer” eller tag kontakt med skolsköterskan.

Innan vaccinationen kan ges behövs ett medgivande från barnets vårdnadshavare. Vänligen fyll i e-tjänsten för att lämna ditt medgivande.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa