Egensotning

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare ansöka om dispens för att själv sköta sotningen av fastigheten.

Kontakt:
kommun@kalmar.se