Växtskyddsmedel - Spridning inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Om du har jordbruksmark inom vattenskyddsområde måste du söka tillstånd för att sprida växtskyddsmedel. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

Mer information: https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/lantbruk.html