Anmäla spridning av biocider

LÄS MER

Om du yrkesmässigt ska sprida biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska du underrätta Kalmar kommun. Detta gäller både inomhus och utomhus. Exempel på biocider som kräver att du underrättar oss är råttgift och insektsmedel. Skicka in anmälan till samhällsbyggnadskontoret senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter.