Djurhållning - tillstånd inom detaljplan

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för djurhållning inom detaljplan (inom tätbebyggt område).

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/djur/husdjur.html