Miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Här kan du skicka in din anmälan gällande miljöfarlig verksamhet.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/anmalan-miljofarlig-verksamhet.html