Uppgifter för beräkning av vård- och omsorgsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in uppgifter för beräkning av vård- och omsorgsavgift.

 

Obs!! Innan lämnad inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt Kalmar kommuns gällande taxa (maxtaxa).

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID.
  • Om god man, krävs underlag om arbetsgivaravgift.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa